Krio Consulting
Vállalatvezetési, jogi és stratégiai üzletviteli tanácsadás

Adatkezelési tájékoztató

A KRIO Medical Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „KRIO Medical”) ezúton teszi közzé adatvédelmi elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el és egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályok előírásainak. Az Adatkezelő elkötelezett amellett, hogy a vele kapcsolatba lépő érintettek adatait védje és megfelelően tájékoztassa személyes adataik kezeléséről.

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen a Megbízók, Ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az Adatkezelési Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő üzletviteli tanácsadási tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre.

Adatkezelési tájékoztatónkban ismertetjük, hogy

 • mi jogosítja fel az Adatkezelőt az adatok kezelésére (jogalap),
 • milyen adatokat kezelünk,
 • milyen célból kezeljük az adatokat, és mire használjuk fel (adatkezelés célja),
 • mennyi ideig kezeljük az adatokat (adatkezelés időtartama),
 • veszünk-e igénybe adatfeldolgozót, vagy továbbítjuk-e az érintett adatait
 • kik ismerhetik meg az adatokat,
 • az érintettek adataikkal kapcsolatban milyen jogokat gyakorolhatnak,
 • milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek.

Ezek az információk attól függően különbözőek lehetnek, hogy az adatokat az érintett milyen célból adta meg. Egyes ilyen célokat törvények határoznak meg, míg más célok nélkül a szolgáltatásainkat nem tudnánk úgy biztosítani, ahogy azt az ügyfeleink elvárják. Mivel az érintettek az Adatkezelő esetében szolgáltatás igénybe vétele céljából lépnek kapcsolatba, ezért a tájékoztatóban az eltérő információkat a szolgáltatásokhoz csoportosítva ismertetjük, hogy könnyebben tájékozódhassanak arról, milyen adataikat kezeljük, amikor velünk kapcsolatba lépnek.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Adatkezelő által megvalósított konkrét adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatásokat találhatnak az adat felvételekor vagy azt megelőzően elérhetővé tett egyedi tájékoztatókban (például az ajánlatkéréshez szükséges adatfelvételre szolgáló webes felületen), szerződésben, a www.krioconsulting.hu Adatkezelési Tájékoztató oldalon. Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

1. Adatkezelő

A tájékoztatásban foglalt adatkezelések mindegyike tekintetében a KRIO Medical Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6343 Miske, Árpád utca 12., adószám: 29192030-2-03, Cégjegyzékszám:03-09-134832) az adatkezelő.

Elérhetőségek:

 • e-mailben: a kriomedical@gmail.com e-mail-címen,
 • telefonon: a 06 30 504 14 84 vagy a 06 20 460 27 27 számokon,
 • levélben: 6343 Miske, Árpád utca 12.,
 • adatvédelmi tisztviselő: Kuczor Richárd

Az adatkezelési tájékoztató online elérhető a krioconsulting.hu honlapon az Adatkezelési Tájékoztató menüpont alatt.

2. Ajánlatkérés (e-mail útján és online felületen keresztül)

Az Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében az alább részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől e-mail útján, valamint a krioconsulting.hu webes felületen keresztül ajánlatot kérjenek.

Az ajánlatot kérők adatait a 2.4. pontban leírtakon túl az Adatkezelő csak akkor kezeli tovább, ha szolgáltatás megbízást adnak le vagy szolgáltatást kívánnak igénybe venni. Az Adatkezelő székhelyén történő ajánlatkéréskor vagy telefonos megkeresés esetén egy konkrét szolgáltatással kapcsolatos ajánlatkérés során az ajánlatkérő adatait nem vesszük fel.

2.1. Mi jogosítja fel az Adatkezelőt az adatok kezelésére?

 • az ajánlatkérő személyes adatainak kezelése szükséges az ajánlatkérés teljesítéséhez, a későbbiekben pedig a szolgáltatásnyújtás, mint szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, ami a megrendelő és az Adatkezelő között jön létre [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

továbbá

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  Az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy meglévő és új ügyfelei a krioconsulting.hu webes felületen keresztül kérjenek ajánlatot, majd ezt követően (már nem a honlapon keresztül eljárva) adjanak le szolgáltatás megbízást. Az Adatkezelő és az érintett között elektronikus úton jön létre kapcsolat, illetve megbízás esetén szerződés. Ennek kereteit a törvény határozza meg. Így például kötelező a visszaigazolás az ajánlatkérésről, a megbízásról, ezért az Adatkezelő köteles kezelni az e-mail címet.

2.2. Milyen adatokat kezelünk?

adat Miért?
ajánlatkérő neve
 • ajánlatkérő azonosítása
 • ajánlat (későbbiekben) szerződés létrehozása
 • az ajánlatkérés eljuttatása
 • későbbiekben számla kiállítása
enélkül a megrendelés nem teljesíthető
e-mail-cím (nem kötelező kivéve, ha online érkezik az ajánlatkérés és ezt követően a megbízás, ebben az esetben ugyanis a kötelező visszaigazolás eljuttatása miatt elengedhetetlen [Ekertv 6. § (2)]) ajánlattal kapcsolatos egyeztetésekhez, visszaigazoláshoz (ajánlatkérés visszaigazolásának megküldése nélkül a megrendelés nem jön létre)
telefonszám az ügyféllel való kapcsolatfelvételhez, az ajánlattal kapcsolatos egyeztetésekhez, a megrendelés leadásához
számlázási cím számla kiállítása
ajánlatkérés időpontja ajánlatkérés nyilvántartása
ajánlatkérés helye ajánlatkérés nyilvántartása
szolgáltatás azonosító ajánlatkérés nyilvántartása
szolgáltatás megnevezése ajánlatkérés nyilvántartása
az ajánlatkérésben (későbbi megbízásban) foglalt szolgáltatás fizetendő ellenértéke az ajánlatkérés (későbbi megbízás) nyilvántartása, számlázása
szolgáltatás mennyisége az ajánlatkérés (későbbi megbízás) összegének meghatározásához
fizetési mód a fizetési módtól függő további lépések megtételéhez
szolgáltatás jellegétől függően a teljesítés helye
 • az ajánlatkérés/megbízás összegének meghatározásához
 • a teljesítési módtól függő további lépések megtételéhez

2.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

 • az ajánlatkérés teljesítéséhez,
  Az adatokat az Adatkezelő az ajánlatkérés teljesítéséhez, azaz az ajánlat ajánlatkérőhöz történő eljuttatásához használja fel, amihez szükséges az ajánlatkérő személyének, teljesítés helyének az ismerete, ezért ezeket az adatokat a szolgáltatás nyújtásához fel kell vennünk.
 • a megbízás teljesítésére irányuló szerződés létrehozása,
  Az ajánlat elfogadása esetén a megbízás eredményeként ugyanis az érintett és az Adatkezelő között szerződés jön létre, amihez a megbízó személyt, mint az Adatkezelő szerződött ügyfelét meg kell határozni.
 • szerződés tartalmának meghatározása, módosítása,
  Az ajánlat elfogadása esetén a leadott megrendelés adatai határozzák meg, hogy milyen tartalommal jön létre a szerződés, kinek, mit kell az Adatkezelő részéről teljesíteni.
 • a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése,
  Az ajánlat elfogadása esetén a szerződésben a megbízónak és az Adatkezelőnek is kötelezettségei vannak. A megbízó köteles a díjat megfizetni, az Adatkezelő pedig köteles a szolgáltatást teljesíteni.
 • az ajánlat elfogadása esetén a megbízást követően a szerződésből származó díjak számlázása,
 • az ajánlatkérés elfogadása esetén a megbízásból keletkező követelések érvényesítése céljából,
 • panaszkezelés,
  A szolgáltatás teljesítésének része az esetleges panaszok kezelése, így ebből a célból is kezeljük a 2.6. pontban meghatározottak szerint az adatokat.

2.4. Meddig kezeljük az adatokat?

Az Adatkezelő az ajánlatkérő adatait az ajánlatkérés leadását követő egy (1) hónapig kezeli, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

2.5. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

Az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

2.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az adatokat az Adatkezelőnek azok a munkavállalói ismerhetik meg, akik az ajánlatkéréseket fogadják, nyilvántartják.

Amennyiben az ügyfél panasszal él, akkor adatait megismerhetik a panaszt kezelő munkatársaink is.

Az Adatkezelő belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi a tulajdonos útján, ezért az adatokat a tulajdonos megismerheti amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

3. Szolgáltatás megrendelés, megbízás

Az Adatkezelő a krioconsulting.hu webes felületen ismerteti szolgáltatásait. A szolgáltatások iránt érdeklődők adatait a 2. pontban jelzetteken túl az Adatkezelő csak akkor kezeli, ha megbízást ad szolgáltatás nyújtására az Adatkezelőnek.

3.1. Mi jogosítja fel az Adatkezelőt az adatok kezelésére?

 • a megbízó személyes adatainak kezelése szükséges a megbízásadás / szolgáltatásnyújtás, mint szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, ami az ügyfél és az Adatkezelő között jön létre [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

továbbá

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  Az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy a meglévő és az új ügyfelei a krioconsulting.hu webes felületen keresztül kérjenek ajánlatot, majd ezt követően (már nem a honlapon keresztül eljárva) adjanak megbízást. Az Adatkezelő és az érintett között elektronikus úton jön létre kapcsolat, illetve megbízás esetén szerződés. Ennek kereteit a törvény határozza meg. Így például kötelező a visszaigazolás az ajánlatkérésről, a megbízásról, ezért az Adatkezelő köteles kezelni az e-mail címet.
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény [Számviteli tv.] ami jogi kötelezettséget teremt az adatok kezelésére [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont]
  A megbízással pontosan el kell számolnia az Adatkezelőnek, ezért köteles az ezt igazoló dokumentumokat, adatokat megőrizni.

3.2. Milyen adatokat kezelünk?

adat Miért?
megbízó neve
 • megbízó azonosítása
 • szerződés létrehozása
 • a megbízás teljesítése
 • számla kiállítása
enélkül a megbízás nem teljesíthető
lakcím megbízó azonosításához
megbízás eredményének esetleges megküldéséhez
szállítási cím megbízó azonosításához
megbízás eredményének esetleges megküldéséhez
telefonszám az ügyféllel való kapcsolatfelvételhez, megbízással kapcsolatos egyeztetésekhez, a megbízás leadásához
e-mail-cím (nem kötelező kivéve, ha online érkezik az ajánlatkérés és ezt követően a megbízás, ebben az esetben ugyanis a kötelező visszaigazolás eljuttatása miatt elengedhetetlen [Ekertv 6. § (2)]) megbízással kapcsolatos egyeztetésekhez, visszaigazoláshoz
(ajánlatkérés visszaigazolásának megküldése nélkül a megbízás nem jön létre)
számlázási cím számla kiállítása
megbízás időpontja megbízás nyilvántartása
megbízás helye megbízás nyilvántartása
aláírás megbízás igazolásához
szolgáltatás azonosító a megbízás nyilvántartása, számlázása
szolgáltatás megnevezése a megbízás nyilvántartása, számlázása
megbízás összege a megbízás nyilvántartása, számlázása
szolgáltatás mennyisége a megbízás összegének meghatározásához
fizetési mód a fizetési módtól függő további lépések megtételéhez
bankszámlaszám megbízás díj megfizetéséhez
szolgáltatás esetén teljesítés helye
 • a megbízás összegének meghatározásához
 • a teljesítési módtól függő további lépések megtételéhez

3.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

 • a megbízás visszaigazolása
 • a megbízás teljesítéséhez,
  Az adatokat az Adatkezelő a megbízás teljesítéséhez, azaz a megrendelt szolgáltatás megbízóhoz történő eljuttatásához használja fel, amihez szükséges a megbízó személyének az ismerete, ezért ezeket az adatokat a szolgáltatás nyújtásához fel kell vennünk.
 • a megbízás teljesítésére irányuló szerződés létrehozása,
  A megbízás eredményeként ugyanis az érintett és az Adatkezelő között szerződés jön létre, amihez a megbízó személyt, mint az Adatkezelő szerződött ügyfelét meg kell határozni.
 • szerződés tartalmának meghatározása, módosítása,
  A megbízás adatai határozzák meg, hogy milyen tartalommal jön létre a szerződés, kinek, mit kell az Adatkezelő részéről teljesíteni.
 • a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése,
  A szerződésben a megbízónak és az Adatkezelőnek is kötelezettségei vannak. A megbízó köteles a díjat megfizetni, az Adatkezelő pedig köteles a szolgáltatást teljesíteni.
 • a megbízást követően a szerződésből származó díjak beszedése, elszámolása számlázása,
 • a megbízásból keletkező követelések érvényesítése céljából,
 • panaszkezelés,
  A szolgáltatás teljesítésének része az esetleges panaszok kezelése, így ebből a célból is kezeljük a 3.6. pontban meghatározottak szerint az adatokat.

3.4. Meddig kezeljük az adatokat?

Az Adatkezelő a megbízó adatait a szerződés megszűnését követő öt (5) évig kezeli, mivel az Adatkezelő és az érintett között eddig merülhet fel úgy jogi vita, amit az érintett bíróság előtt tud érvényesíteni.

Ha a szolgáltatással összefüggő bármely jogi igény előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme (például bírósági eljárás) folytán az adat kezelése szükséges, akkor az Adatkezelő az adatot a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges ideig kezeli.

A megbízással az Adatkezelőnek el kell tudni számolnia, ezért a számviteli törvényben előírt 8 évig köteles emiatt őrizni a megbízás adatait.

3.5. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint eljáró adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

3.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az adatokat az Adatkezelőnek azok a munkavállalói ismerhetik meg, akik a megbízásokat fogadják, nyilvántartják, a számviteli elszámolást végzik (számviteli munkatársak).

Amennyiben az ügyfél panasszal él, akkor adatait megismerhetik a panaszt kezelő munkatársaink is.

Az Adatkezelő belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi a tulajdonos útján, ezért az adatokat a tulajdonos megismerheti amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

4. Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintettek a szolgáltatás ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítsék ki. Az érintettek köre minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni.

Banki átutalás esetén az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 • Érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi meg.
 • Érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a 3. pontban ismertetett adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.
 • Adatkezelő a banki átutalásokat, különösen a név, összeg, közlemény adatait ellenőrzi.
 • A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja (pl. könyvelés).

4.1. Mi jogosítja az Adatkezelőt az adatok kezelésére?

 • az érintettek önkéntes hozzájárulása [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján]
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény [Számviteli tv.] ami jogi kötelezettséget teremt az adatok kezelésére [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont]

A szolgáltatással pontosan el kell számolnia az Adatkezelőnek, ezért köteles az ezt igazoló dokumentumokat, adatokat megőrizni.

4.2. Milyen adatokat kezelünk?

adat Miért?
bankszámla száma azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
közlemény azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
összeg azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
számlabirtokos neve azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz

4.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

Az adatkezelés célja a bankkártyával történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.

4.4. Meddig kezeljük az adatokat?

Az adatkezelés az azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő a megbízó adatait a megbízás leadását követő öt (5) évig kezeli, mivel az Adatkezelő és az érintett között eddig merülhet fel úgy jogi vita, amit az érintett bíróság előtt tud érvényesíteni. Ha a szolgáltatással összefüggő bármely jogi igény előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme (például bírósági eljárás) folytán az adat kezelése szükséges, akkor az Adatkezelő az adatot a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges ideig kezeli.

A megbízásokkal az Adatkezelőnek el kell tudni számolnia, ezért a számviteli törvényben előírt 8 évig köteles emiatt őrizni a megrendelés adatait.

4.5. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint eljáró adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

4.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a fenti adatok kizárólag azoknak a Munkatársaknak jusson tudomására, akinek az a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkeznek.

A bemutatott adatkezelés adatait az Adatkezelő elkülönített adatbázisokban tárolja és kezeli. Az adatok védelme és biztonsága érdekében nincs(enek) olyan személy(ek), akik valamennyi adathoz hozzáféréssel rendelkeznek. Az egyes adatbázisokban tárolt adatokhoz kizárólag azok a kijelölt munkavállalók (tulajdonos) férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri feladata.

Az Adatkezelő belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi a tulajdonos útján, ezért az adatokat a tulajdonos megismerheti amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

5. Közösségi oldalon történő jelenlét és marketing

Az Adatkezelőnek olyan adatkezelése is van, aminek a célja, hogy az érintetteknek figyelemfelkeltő ajánlásokat juttasson el, ügyfeleinek körét bővítse. Az Adatkezelő ezért elérhető a LinkedIn, a Facebook és az Instagram közösségi portálokon. Az érintettek köre azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát, különösen a linkedin.com, a facebook.com, az instagram.com közösségi oldalakon lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Az Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

Adatkezelő közösségi oldalain, különösen a LinkedIn, a Facebook és az Instagram közösségi portálokon képeket/videófelvételeket is közzétehet a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a LinkedIn, a Facebook és az Instagram közösségi oldalakat összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a közösségi portál szabályai szerint, így az ilyen oldalakon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

Az érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a LinkedIn oldal adatkezeléséről tájékoztatást a linkedin.com címen, az Instagram oldal adatkezeléséről tájékoztatást az instagram.com címen, a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a facebook.com címen kaphat.

5.1. Melyik adatkezelések tartoznak ide és mi a céljuk?

Adatkezelés Az adatkezelés célja
LinkedIn
 • a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje,
 • a közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
Facebook
 • a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje,
 • a közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
Instagram
 • a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje,
 • a közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

5.2. Mi jogosítja fel az Adatkezelőt az adatok kezelésére?

Mindegyik adatkezelés tekintetében

 • az érintettek önkéntes hozzájárulása [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján]
  A LinkedIn, a Facebook és az Instagram oldalak használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
  Az érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedvelésével. Például a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

Az adatok kezelése során az Adatkezelő figyelembe veszi

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseit.

5.3. Mely adatokat kezelünk?

Adatkezelés Adatok
LinkedIn,
Facebook,
Instagram
 • érintett publikus neve azonosítás
 • publikus fotója azonosítás
 • publikus e-mail címe kapcsolattartás
 • érintett közösségi oldalon keresztül kapcsolattartás, válaszadás alapja
 • küldött üzenete
 • érintett általi értékelés, vagy más minőségjavítás, vagy egyéb művelet
 • művelet eredménye célja

5.4. Meddig kezeljük az adatokat?

Adatkezelés Adatkezelés időtartama
LinkedIn, Facebook Instagram a hozzájárulás visszavonásáig (érintett kérésére törlésig)

Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

5.5. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint eljáró adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

5.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

A bemutatott adatkezelések adatait az Adatkezelő elkülönített adatbázisokban tárolja és kezeli. Az adatok védelme és biztonsága érdekében nincs(enek) olyan személy(ek), akik valamennyi adathoz hozzáféréssel rendelkeznek. Az egyes adatbázisokban tárolt adatokhoz kizárólag azok a kijelölt munkavállalók (tulajdonos) férhetnek hozzá, akiknek feladata az adatoknak az elemzése a kiküldendő reklám célcsoportjának meghatározásához.

Az Adatkezelő belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi a tulajdonos útján, ezért az adatokat a tulajdonos megismerheti amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

6. Iratkezelése

A papíralapú adatokat tartalmazó iratok őrzésére, tárolására, megsemmisítésére vonatkozóan az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatónak és a belső Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően jár el.

A papíralapú adatokat tartalmazó iratokhoz azok a személyek férhetnek hozzá, akiknek a papír alapú iratok kezelése, továbbítása, iktatása munkaköri kötelezettsége.

Az Adatkezelő belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi a tulajdonos útján, ezért az adatokat a tulajdonos megismerheti amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

7. Adatbiztonság

Az Adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

8. Milyen jogaim vannak az adataimmal kapcsolatban? (érintetti jogok)

Az érintett jogai:

 • hozzájárulás visszavonása
 • hozzáférés (tájékoztatás) kérése
 • az adat helyesbítésének kérése
 • az adat törlésének kérése
 • az adatkezelés korlátozásának kérése
 • tiltakozás az adatkezelés ellen
 • automatizált döntéshozatal esetében emberi beavatkozás kérése
 • adatok hordozhatóságának kérése
Hozzájárulás visszavonása

Amikor a az Adatkezelő a személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján kezeli, akkor az érintettnek bármikor korlátozás nélkül joga van a hozzájárulását visszavonni. Ezzel az érintett kifejezi, hogy már nem kívánja azt, hogy adatait az Adatkezelő kezelje. Ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásának következményeként az Adatkezelő a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat törli. Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van

 • olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez,
 • jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat teljesítéséhez, vagy
 • az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy
 • az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez.
Hozzáférés (tájékoztatás) kérése:

Az érintettek bármikor kérhetnek tájékoztatást arról, hogy az Adatkezelő kezei-e az adataikat, és ha igen, akkor azokhoz hozzáférést is kaphatnak.

Ha kérelmükben konkrétan nem jelölik meg az érintettek, hogy mikre kíváncsiak a rájuk vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban, akkor az adataikon túl az alábbiakról adunk tájékoztatást:

 • milyen adataikat kezeli az Adatkezelő,
 • azokat honnan szerezte (adatok forrása),
 • milyen célból kezeli az Adatkezelő az adataikat (az adatkezelés céljáról),
 • mi jogosítja fel az Adatkezelőt az adatok kezelésére (jogalapjáról),
 • mikortól és meddig kezeli az Adatkezelő az adataikat (időtartamáról),
 • vesz-e igénybe az adatai kezeléséhez adatfeldolgozót az Adatkezelő,
 • ha vesz igénybe adatfeldolgozót, akkor
 • kit (az adatfeldolgozó nevéről),
 • mi a címe (az adatfeldolgozó címéről),
 • mit csinál az adatokkal (az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről),
 • továbbította-e az Adatkezelő bárkinek az adatait, és ha igen, kinek továbbította (adattovábbítás címzettjéről)
 • milyen jogok illetik meg az érintetteket az adataik kezelésével kapcsolatban

Egyes esetekben – például bűncselekmények megelőzése, vagy nemzetbiztonsági érdekek miatt – törvényi rendelkezések alapján a tájékoztatást az Adatkezelőnek meg kell tagadnia.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése

Az érintett kérheti az adatának helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli az Adatkezelő akkor az érintett kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését. Például ha az ügyfél új telefonszámát, vagy levelezési címét szeretné megadni, akkor kérheti, hogy a az Adatkezelő módosítsa.

A módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy Ő kérheti az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit. Ha nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Adatkezelő az adatot nem helyesbíti, hanem korlátozza mindaddig, amíg ellenőrzésre kerül az adat pontossága.

Az adat törlésének kérése

Az érintett kérheti adatainak törlését.

Az Adatkezelő az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a törlési kérelmet a hozzájárulás visszavonásának tekinti és a személyes adatokat törli. Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van

 • olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez,
 • jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat teljesítéséhez, vagy
 • az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy
 • az Adatkezelő. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében azonban mindenképpen sor kerül az adatok törlésére, ha gyermekeknek kínált online szolgáltatással kapcsolatban végezné a gyermekek adatainak gyűjtését a az Adatkezelő. Ilyen szolgáltatást az Adatkezelő nem nyújt.

Ha az érintett az adatainak a törlését olyan adatkezelésnél kérte, amire az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke alapján kerül sor [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont], akkor az Adatkezelő. ezt a törlési kérést az adatkezeléssel szembeni tiltakozásnak tekinti. A tiltakozás megalapozottsága esetén (nincs olyan ok, ami miatt az adatot muszáj kezelni) az Adatkezelő az adatot törli.

Ha az adatokat szerződés teljesítéséhez vagy a szerződést megelőzően az érintett kérésére megteendő lépések megtételéhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez, az érintett vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek (pl. életének) védelméhez szükséges kezelni, akkor a törlési kéréstől függetlenül az Adatkezelő az adatokat akkor törli, ha a személyes adatokra már nincs szükség.

Egyéb esetekben az Adatkezelő az adatokat akkor törli, ha azok kezelésének jogellenessége kerül megállapításra vagy magyar, vagy uniós jogi kötelezettség írja elő az adatok törlését.

Olyan adatnak a törlését az Adatkezelő nem végezheti el, aminek a kezelésére az Adatkezelő jogi kötelezettség miatt köteles. Ugyancsak meg kell tartani azokat az adatokat, amik jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

Az adatkezelés korlátozásának kérése

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatainak kezelését. Ebben az esetben az érintett adatait az Adatkezelő nem fogja felhasználni, azokat csak tárolja. Az érintett adatainak kezelését akkor korlátozza az Adatkezelő, ha az érintett

 • vitatja, hogy az Adatkezelő által kezelt adatai pontosak, de még ellenőrizni kell az érintett adatai pontosságát,
 • ellenzi, hogy adatait az Adatkezelő törölje, és kéri azok megőrzését,
 • igényli, hogy adatait az Adatkezelő megtartsa, mert azok felhasználásával jogi igényt szeretne érvényesíteni (például pert szeretne indítani)
 • tiltakozott az adatkezelés ellen és még meg kell vizsgálni, hogy az érintett tiltakozása megalapozott-e.

Az Adatkezelő az érintettet a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az érintett tiltakozhat is a rá vonatkozó adatkezelés ellen. Ha ez a tiltakozás megalapozott, azaz nincs kényszerítő erejű jogos okok az adatok kezelésére, akkor az adatkezelést az Adatkezelő megszünteti, az adatokat pedig törli.

Az érintett akkor tiltakozhat, ha az adatkezelésre az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke alapján kerül sor [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

Sok esetben – például amikor az Adatkezelő az érintett önkéntes hozzájárulásával vette fel az adatot – az érintettek tiltakozása valójában az adataik törlése iránti kérelmük, csak tiltakozásként fejezik ki.

Ha az adatokat szerződés teljesítéséhez vagy a szerződést megelőzően az érintett kérésére megteendő lépések megtételéhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez, az érintett vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek (pl. életének) védelméhez szükséges kezelni, akkor a tiltakozástól függetlenül az Adatkezelő az adatokat akkor törli, ha a személyes adatokra már nincs szükség. Olyan adatnak a törlését az Adatkezelő nem végezheti el, aminek a kezelésére az Adatkezelő jogi kötelezettség miatt köteles, vagy ami jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Automatizált döntéshozatal esetében emberi beavatkozás kérése

Az automatizált döntéshozatallal megvalósuló adatkezelés azt jelenti, hogy a megadott adatok alapján egy automatizmus eredményt hoz létre az érintettre és nincs olyan része a folyamatnak, ahol egy az embernek szerepe lenne abban, hogy mi fog az érintettel történni az adati alapján. Például adatai alapján automatikusan kiértékelik az álláspályázatát, és ha nem felel meg az előre meghatározott szempontoknak, akkor az automatikusan kap egy elutasító üzenetet.

Ilyen adatkezelések esetében az érintett kérheti, hogy egy ember vizsgálja felül a döntést akkor, amikor

 • a hozzájárulása alapján kerül sor ilyen automatizált döntéshozatalra vagy akkor,
 • erre valamely szerződésnek a vele való megkötéséhez vagy az azt megelőző lépések megtételéhez (pl. szerződéskötési kérelem elbírálásához) van szükséges.

Amennyiben jogszabály írja elő az automatizált döntéshozatallal megvalósuló adatkezelést, akkor nem kérhető emberi beavatkozás.

Az adatok hordozhatóságának kérése

Az érintett kérheti, hogy az általa az Adatkezelőnek megadott adatait az Adatkezelő kiadja számára elektronikus formátumban úgy, hogy azt másik adatkezelőnek átadhassa.

Az adatok hordozását az érintett olyan adatkezelés esetében kérheti, ami a hozzájárulásán alapul [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont], vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

A kérelemre az adatokat az Adatkezelő .xls, vagy .word formátumban adja ki az adatkezelő rendszer funkcionalitásától függően. Amennyiben az érintett azt kéri, hogy egy másik adatkezelőnek az Adatkezelő közvetlenül továbbítsa az adatait, akkor az Adatkezelő megvizsgálja, hogy rendelkezik-e olyan megfelelő adatkapcsolattal, ami az adatok biztonságos és jogszerű átadását lehetővé teszi, és ha igen, akkor az adatokat közvetlenül adja át.

9. Hol érhetem el az Adatkezelőt, ha a jogaimmal szeretnék élni

A személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az alábbi elérhetőségeken:

 • e-mailben: a kriomedical@gmail.com e-mail-címen,
 • telefonon: a 06 30 504 14 84 vagy a 06 20 460 27 27 számokon,
 • levélben: 6343 Miske, Árpád utca 12.

Az Adatkezelő az érintett a kérelmére a válaszát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül adja meg. Ha a kérelem nagyon összetett vagy nagyszámú kérelem kerül benyújtásra, akkor az Adatkezelő jogosult meghosszabbítani 2 hónappal ezt a határidőt, de erről az érintettet 1 hónapon belül értesíteni fogjuk.

Ha valamely okból nem tudjuk az érintett kérelmét teljesíteni, akkor ennek okairól is fogjuk az érintettet tájékoztatni a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy megalapozatlan vagy ugyanazokra az adatokra vonatkozóan rendszeresen ismétlődő, túlzó kérelmeik esetén a teljesítés díját felszámíthatjuk vagy megtagadjuk a kérelmet.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben törlési, helyesbítési vagy az adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelmükben jelzik, hogy az Adatkezelő tájékoztassa Őket azokról, akik az adataikat feldolgozták, vagy akiknek azok továbbításra kerültek, akkor az Adatkezelő e személyekről is tájékoztatja az érintetteket a kérelmük teljesítésére vonatkozó válaszában.

10. Hova fordulhatok jogaim védelmében?

Ha sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg panaszával. A panaszát minden esetben megvizsgáljuk, és mindent megteszünk azért, hogy kezeljük azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Adatkezelő kezeli az adatait, vagy nem kíván panaszt tenni, hanem közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetőség van továbbá arra is, hogy adatinak védelme érdekében bírósághoz forduljon. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Kapcsolat

Hatékony ügymenedzsment egy helyen

Az első konzultációs időpont foglalását az alábbi elérhetőségen kérheti:

krioconsulting@krioconsulting.hu